ADMINISTRAZIO PUBLIKOA

Administrazio publikoentzat garatzen dugun zeregina kostu energetikoak eta inbertsio-kostuak murriztea da, instalazioak handiak izaten baitira.
MOVALGROUP-EN XEDEA
Hona hemen zure interesekoak izan daitezkeen MOVALGROUPen bestelako jarduketa eremuak: